Code Writer 160

Komplett formerkeutstyr. Merking og skriving av kode på begge sider av vegen i en maskin.   To armer. En høgre og en venstre. En arm kan brukes til sikting mens den andre merker,eller begge kan merke samtidig. Standard avstand (35-400cm) mellom høgre og venstre dyse velges på skjerm og kan justeres etter at armer er…

(Norwegian) Merkebord

Merkebordet er utviklet for å effektivisere arbeidet med å merke ferdigkappet reisverk før det sendesut på byggeplassen. Selve bordplaten som materialen ligger på kan heves og senkes etter behov, slik at en hele tiden har rett arbeidshøyde. På skinnen montert oppe i bakkant på bordet triller en vogn med lengdemålere og merkeutstyr. Bildet viser merkesystem…

Stickup 800

Automatisk opptaking av brøytestikker i fart Opptaking av stikker kan være en tung og ikke minst farlig jobb for en person som står ute på kjøretøyet og plukker. Stickup 800 letter og effektiviserer plukkingen av brøytestikker. Maskinen plukker alle typer stikker i opp til 15km/t. Stikkene legges i et magasin hvor stikkene lett kan buntes…