Vannmodul 1000 til skiltvask, brospyling, kabelbane i tunnel, såpe/skumlegging, rørspyling, teknisk vask tunnel.

Vannmodul 1000   Vanntank rustfri 6000-11000 liter. Dieselmotor 55KW til hydraulikk. Vannpumpe varmt vann 25 l/min, 200 bar, 0-100 grader. Varmholdsystem for sikrulering av varmt vann ved bruk i minusgrader. Lukket glykolsystem. Vannpumpe kaldt vann 147 l/min, 100 bar. Manuell spyletrommel. Kan utstyres med pumpe for fylling fra vann/elv. Mål: 2,2×3,75x2m Kan også bygges på…

Vannmodul 1200 rørspyling, veikant, brokant, brospyling, teknisk vask tunnel etc.

Vannmodul 1200 Modul til spylejobber med kaldt vann.  Passer bra til rørspyling, veikant, brokant, brospyling, teknisk vask tunnel etc.   Bygget på krokramme. Mål: 2,5×6,3×2,5 m. Tank glassfiber 10000-1200 liter. Vannpumpe 150l/min, 100 bar. Manuell slangetrommel. Hydraulisk trommel for rørspyling, 100m. 4″ avtapping tank. 3″ påfylling topp tank. Hydraulikk fra bil: Min. 80 l/min, 320…

Vannmodul 147 – Brospyling – Skiltvasking

  Modul 147 er en kombinert modul med både stor pumpe kaldt vann for vaskejobber som brospyling, og komplett høytrykk varmtvannsvasker for skilt, kantolper etc. Sammen med Uniarm 700 blir dette et kraftig vaskeutstyr som kan brukes til veldig mange oppgaver. Utstyret er selvdrevet med eget hydraulikkaggregat, men en kan også bruke hydraulikk fra bil.…