Merkebord

Merkebordet er utviklet for å effektivisere arbeidet med å merke ferdigkappet reisverk før det sendesut på byggeplassen. Selve bordplaten som materialen ligger på kan heves og senkes etter behov, slik at en hele tiden har rett arbeidshøyde. På skinnen montert oppe i bakkant på bordet triller en vogn med lengdemålere og merkeutstyr. Bildet viser merkesystem…