Uniarm 700 er en arbeidarm til bruk på lastebil, traktor, Unimog etc.

Den brukes til alt som har med vasking å gjøre
som tunnelvask, bruspyling, skiltvask, veisyling etc.

Svingkrans og fin hydraulikk gjør armen lett å betjene med fine bevegleser.
Armen har 3 ledd på 180° som gjør mulighetene med verktøy mange.
Mange standard verktøy finnes, men vi lager mye spesialverktøy etter kundens
ønske og behov.
Standard tilkopling ute på arm:
1/2” hydraulikk til verktøy som f.eks. børste.
1/4” hydraulikk til spesialverktøy med ekstra
funksjoner.
Vannslanger etter behov, 1/4”-2”
Opereres med Danfoss Joystick.
Mulig å ta ut signal for styring av eksternt utstyr.
Tuch-skjerm monteres dersom behov for styring av mye eksternt utstyr.

Hydraulikk: min. 30l/min, 170 bar. (80l/min dersom en skal bruke stor børste.)
Vekt: 700 kg.
Eletrisk tilkopling: 12-24VDC.
Maks vekt på verktøy utstrekt arm: 130kg.

Brosjyre Uniarm 700

Uniarm 700

cof

cof

cof

Uniarm 700

Vaskehode 2 børster.

Skiltvask

Uniarm 700

Uniarm 700

Tunnelvasker