Automatisk opptaking av brøytestikker i fart

Opptaking av stikker kan være en tung og ikke minst farlig jobb for en person som står ute på kjøretøyet og plukker. Stickup 800 letter og effektiviserer plukkingen av brøytestikker. Maskinen plukker alle typer stikker i opp til 15km/t.
Stikkene legges i et magasin hvor stikkene lett kan buntes direkte. Maskinen arbeider automatisk, men har en manuell funksjon for å plukke stikker som står vanskelig til slik at en må stoppe for å få stikken inn i gripekloen.

  • Plukkehastighet opp til 15 km/t
  • 300-400 stikker pr. time.
  • Hydraulikk 30l/min, 140 bar.
  • Strøm, 24VDC fra sigarettenneruttak.