Modul 147 er en kombinert modul med både stor pumpe kaldt vann for vaskejobber som brospyling,
og komplett høytrykk varmtvannsvasker for skilt, kantolper etc.
Sammen med Uniarm 700 blir dette et kraftig vaskeutstyr som kan brukes til veldig mange oppgaver.
Utstyret er selvdrevet med eget hydraulikkaggregat, men en kan også bruke hydraulikk fra bil. (130l/min, 200 bar.)
Modulen kan tilpasses andre ønsker og behov.

IMAG1708

Uniarm 700

Uniarm 700