Warning sign 208

Rough warning sign with lamps made in steel to withstand wvibrations from wehicle. Special mounting frame for direct mounting on oure product Stickset 500, og univercal frame for mounting on wehicle. Measure: 1,6X2 m Weight: 36 kg. Can be folded. Alternating flashing lights. Replaceable textplate with any text. Brosjyre Varselpanel 208 Frame for Stickset machine.…

Stickup 800

Automatisk opptaking av brøytestikker i fart Opptaking av stikker kan være en tung og ikke minst farlig jobb for en person som står ute på kjøretøyet og plukker. Stickup 800 letter og effektiviserer plukkingen av brøytestikker. Maskinen plukker alle typer stikker i opp til 15km/t. Stikkene legges i et magasin hvor stikkene lett kan buntes…